درمان


در جراحي كه برش با ليزر انجام مي‌شود ميزان خونريزي كنترل شده و ترميم زخم سريع‌تر است. براي همين مي‌توان گفت جراحي با اين روش خونريزي كمتر و بازگشت به كار و زندگي بيمار سريع‌تر است.


Learn more

بواسیراز نظر روند و ظهور، اين بيماري به انواع زير تقسيم مي گردد:
ــ هموروئيد بدون نشانه مشخص
ــ هموروئيد حاد
ــ هموروئيد مزمن


Learn more

شقاق


شقاق یا فیشر (سوزش مقعد و درد مقعد و ..):شقاق نام عربی و فیشر نام انگلیسی آن و ترک یا چاک خوردگی نام فارسی آن و بعضی به آن جوش مقعدی نیز میگویند ودر واقع همان زخم مقعدی باشد .


Learn More